Αντίγραφο Cesare dell’Acqua. Ελαιογραφία σε καμβά.